พจนานุกรมคันจิ ฉบับพกพา

6 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
169 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
159 บาท

12 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
219 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
209 บาท
รวบรวมอักษรคันจิที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน (常用漢字) ที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น จำนวน 1,945 ตัว และคำประสมที่อ่านแบบจีน (音読み) และแบบญี่ปุ่น (訓読み) ที่ใช้นิยมใช้ในทุกวงการ ทั้งระดับง่ายไปจนถึงยาก พร้อมคำแปลภาษาไทยกว่า 29,000 คำ
พิเศษ ! เวอร์ชั่นออนไลน์เพิ่มจำนวนคันจิอีก 196 ตัวที่ไม่มีในเล่ม