นโยบายคุกกี้ (COOKIES)

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพัฒนาการเข้าถึงสินค้าและบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของท่าน โดยเว็บไซต์เราใช้บริการจาก Google Analytics และ Facebook Pixel ซึ่งใช้คุกกี้เก็บสถิติการเยี่ยมชม และเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้งาน

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทน เช่น Google Analytics หรือ Facebook Pixel เป็นต้น

คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้สำคัญสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies): เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ เราไม่ได้ใช้คุกกี้นี้เพื่อทำการตลาด
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจำอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆเพื่อช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณา 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้

การทำงานของคุกกี้ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านแบบอัตโนมัติดังต่อไปนี้

 • อินเทอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา
 • เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม
 • สินค้าที่ท่านเลือกซื้อรวมถึงรายละเอียดการสั่งซื้อของท่าน

การยอมรับและการจัดการ Cookie โดยผู้ใช้งาน

ท่านสามารถตั้งค่าให้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยกดที่ปุ่ม “ยอมรับ” ที่ป๊อปอัพของเว็บไซต์

หรือ

ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้เบราว์เซอร์ของท่านตกลงรับ Cookies ได้ โดยมีขั้นตอนจัดการ Cookies ดังนี้ (กรุณาคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)