Showing 1 - 5 of 5 results

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition] - คลิปวิดีโอบทสนทนา

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุงเนื้อหาจาก มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น

คลิปวิดีโอบทสนทนาเป็นคลิปที่ใช้คนแสดงจริงโดยจำลองสถานการณ์จากบทสนทนาในหัวข้อ 会話 ของแต่ละบท
คลิปวิดีโอบทสนทนาดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ใช่ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด และไม่สามารถเซฟเพื่อดูแบบออฟไลน์ได้ ส่วนหนังสือแยกจำหน่ายที่เว็บไซต์ tpabook.com 

© 3A Corporation
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมได้รับอนุญาตให้เผยแพร่และจำหน่ายคลิปวิดีโอบทสนทนาตำราเรียนชุด มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] จาก 3A Corporation แต่เพียงผู้เดียว อนุญาตให้ใช้คลิปวิดีโอนี้เพื่อการรับชมส่วนบุคคลเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ ห้ามมิให้เผยแพร่ในที่สาธารณะ ทำซ้ำ ตัดต่อ หรือกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอนี้ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 

559 บาท

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition] - คลิปวิดีโอบทสนทนา

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุงเนื้อหาจาก มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น 

คลิปวิดีโอบทสนทนาเป็นคลิปที่ใช้คนแสดงจริงโดยจำลองสถานการณ์จากบทสนทนาในหัวข้อ 会話 ของแต่ละบท
คลิปวิดีโอบทสนทนาดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ใช่ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด และไม่สามารถเซฟเพื่อดูแบบออฟไลน์ได้ ส่วนหนังสือแยกจำหน่ายที่เว็บไซต์ tpabook.com

© 3A Corporation
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมได้รับอนุญาตให้เผยแพร่และจำหน่ายคลิปวิดีโอบทสนทนาตำราเรียนชุด มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] จาก 3A Corporation แต่เพียงผู้เดียว อนุญาตให้ใช้คลิปวิดีโอนี้เพื่อการรับชมส่วนบุคคลเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ ห้ามมิให้เผยแพร่ในที่สาธารณะ ทำซ้ำ ตัดต่อ หรือกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอนี้ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 

609 บาท

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 [2nd Edition] - คลิปวิดีโอบทสนทนา

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุงเนื้อหาจาก มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น 

คลิปวิดีโอบทสนทนาเป็นคลิปที่ใช้คนแสดงจริงโดยจำลองสถานการณ์จากบทสนทนาในหัวข้อ 会話 ของแต่ละบท
คลิปวิดีโอบทสนทนาดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ใช่ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด และไม่สามารถเซฟเพื่อดูแบบออฟไลน์ได้ ส่วนหนังสือแยกจำหน่ายที่เว็บไซต์ tpabook.com

© 3A Corporation
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมได้รับอนุญาตให้เผยแพร่และจำหน่ายคลิปวิดีโอบทสนทนาตำราเรียนชุด มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] จาก 3A Corporation แต่เพียงผู้เดียว อนุญาตให้ใช้คลิปวิดีโอนี้เพื่อการรับชมส่วนบุคคลเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ ห้ามมิให้เผยแพร่ในที่สาธารณะ ทำซ้ำ ตัดต่อ หรือกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอนี้ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 

559 บาท

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 4 [2nd Edition] - คลิปวิดีโอบทสนทนา

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุงเนื้อหาจาก มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น 

คลิปวิดีโอบทสนทนาเป็นคลิปที่ใช้คนแสดงจริงโดยจำลองสถานการณ์จากบทสนทนาในหัวข้อ 会話 ของแต่ละบท
คลิปวิดีโอบทสนทนาดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ใช่ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด และไม่สามารถเซฟเพื่อดูแบบออฟไลน์ได้ ส่วนหนังสือแยกจำหน่ายที่เว็บไซต์ tpabook.com

© 3A Corporation
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมได้รับอนุญาตให้เผยแพร่และจำหน่ายคลิปวิดีโอบทสนทนาตำราเรียนชุด มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] จาก 3A Corporation แต่เพียงผู้เดียว อนุญาตให้ใช้คลิปวิดีโอนี้เพื่อการรับชมส่วนบุคคลเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ ห้ามมิให้เผยแพร่ในที่สาธารณะ ทำซ้ำ ตัดต่อ หรือกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอนี้ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 

559 บาท

เกมบะ โนะ นิฮงโกะ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงาน - เล่มพื้นฐาน -

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับคนทำงาน เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานทั้งในออฟฟิศ มีสื่อเสริมการเรียนทั้งเสียงและคลิปวิดีโอประกอบบทสนทนา

 

Free