พจนานุกรมคันจิ ฉบับพกพา

ผู้เรียบเรียง : ปราณี จงสุจริตธรรม

รวบรวมอักษรคันจิที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน (常用漢字) กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น จำนวน 1,945 ตัว พร้อมคำประสมที่อ่านแบบจีน (音読み) และแบบญี่ปุ่น (訓読み) ตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยาก รวมทั้งคำแปลภาษาไทยกว่า 29,000 คำ

พิเศษ ! เวอร์ชั่นออนไลน์เพิ่มจำนวนคันจิอีก 196 ตัว

พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น

ผู้เรียบเรียง : ปราณี จงสุจริตธรรม

รวมคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวกว่า 14,000 คำ แบ่งเป็นหมวดหน่วยงาน ชื่อยุคสมัย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทิศและภาค สถานที่ ใช้ค้นหาได้ทั้งคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของประเทศไทย

ศัพท์หมวด ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ

ผู้เรียบเรียง : ริลดา ติรณสวัสดิ์, บดินทร์ พรวิลาวัณย์

รวมคำศัพท์กว่า 6,600 คำ 56 หมวดหมู่ 3 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ หมวดหลากหลายใช้งานได้กว้างขวาง เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อาหารการกิน ศาสนา สัตว์ เป็นต้น เหมาะกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกคนทุกระดับ

*ไม่มีแบบรูปเล่ม มีเฉพาะรูปแบบออนไลน์ระบบ Subscription เท่านั้น*

ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้เขียน : กล้าหาญ วรพุทธพร, สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, สุจินต์ สุวรรณชีพ, มีชัย เรามานะชัย ผู้เรียบเรียงเพิ่มเติม : พูลพร แสงบางปลา, ศิริลักษณ์ ด่านวานิชกุล

รวมคำศัพท์เทคนิคกว่า 2,800 คำ ค้นหาได้จากทั้ง 3 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ คำศัพท์ส่วนใหญ่เน้นหมวดเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า โลหะและวัสดุ

*เวอร์ชั่นออนไลน์ไม่มีโฟเนติกส์*

พจนานุกรมศัพท์ล่าม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ

ผู้เรียบเรียง : จุรีรัตน์ ตุรงค์รัตนชัย, ภัทร์อร พิพัฒนกุล, ชูอิชิ ทาคาฮาชิ

รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในวงการล่ามญี่ปุ่นกว่า 20,000 คำ 8 หมวดหมู่ จากการคัดกรองของผู้เรียบเรียงที่มีประสบการณ์ล่ามอย่างโชกโชน นำเสนอแบบ 3 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ
จะค้นหาจากคำศัพท์หรือจะค้นหาจากชื่อหมวดหมู่ก็ได้

ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี-อังกฤษ

ผู้เรียบเรียง : อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม

รวมคำศัพท์ 6,000 คำ 51 หมวดหมู่ 3 ภาษา เกาหลี-ไทย-อังกฤษ หมวดหลากหลายใช้งานได้กว้างขวาง เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อาหารการกิน ศาสนา สัตว์ เป็นต้น เหมาะกับผู้เรียนภาษาเกาหลีทุกคนทุกระดับ

ศัพท์หมวด ไทย-จีน-อังกฤษ

ผู้เรียบเรียง : จุรี สุชนวนิช

รวมคำศัพท์ 6,000 คำ 51 หมวดหมู่ 3 ภาษา จีน-ไทย-อังกฤษ หมวดหลากหลายใช้งานได้กว้างขวาง เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อาหารการกิน ศาสนา สัตว์ เป็นต้น เหมาะกับผู้เรียนภาษาจีนทุกคนทุกระดับ