ศัพท์หมวด ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ

6 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
89 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
79 บาท

12 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
119 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
109 บาท
ผู้เรียบเรียง : ริลดา ติรณสวัสดิ์, บดินทร์ พรวิลาวัณย์

รวมคำศัพท์กว่า 6,600 คำ 56 หมวดหมู่ 3 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ หมวดหลากหลายใช้งานได้กว้างขวาง เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อาหารการกิน ศาสนา สัตว์ เป็นต้น ค้นหาคำศัพท์จากคำศัพท์หรือหมวดก็ได้ เหมาะกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกคนทุกระดับ

*ไม่มีแบบรูปเล่ม มีเฉพาะรูปแบบออนไลน์ระบบ Subscription เท่านั้น*