พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น

6 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
59 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
49 บาท

12 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
79 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
69 บาท
ผู้เรียบเรียง : ปราณี จงสุจริตธรรม

รวมคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวกว่า 14,000 คำ แบ่งเป็นหมวดหน่วยงาน ชื่อยุคสมัย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทิศและภาค สถานที่ ใช้ค้นหาได้ทั้งคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของประเทศไทย