ศัพท์หมวด ไทย-จีน-อังกฤษ

6 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
89 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
79 บาท

12 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
119 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
109 บาท
ผู้เรียบเรียง : จุรี สุชนวนิช

รวมคำศัพท์ 6,000 คำ 51 หมวดหมู่ 3 ภาษา จีน-ไทย-อังกฤษ หมวดหลากหลายใช้งานได้กว้างขวาง เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อาหารการกิน ศาสนา สัตว์ เป็นต้น ค้นหาคำศัพท์จากคำศัพท์หรือหมวดก็ได้ เหมาะกับผู้เรียนภาษาจีนทุกคนทุกระดับ