พจนานุกรมศัพท์ล่าม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ

6 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
139 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
129 บาท

12 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
189 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
179 บาท
ผู้เรียบเรียง : จุรีรัตน์ ตุรงค์รัตนชัย, ภัทร์อร พิพัฒนกุล, ชูอิชิ ทาคาฮาชิ

รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในวงการล่ามญี่ปุ่นกว่า 20,000 คำ 8 หมวดหมู่ จากการคัดกรองของผู้เรียบเรียงที่มีประสบการณ์ล่ามอย่างโชกโชน นำเสนอแบบ 3 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ
จะค้นหาจากคำศัพท์หรือจะค้นหาจากชื่อหมวดหมู่ก็ได้