ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

6 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
109 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
99 บาท

12 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
149 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
139 บาท
ผู้เขียน : กล้าหาญ วรพุทธพร, สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, สุจินต์ สุวรรณชีพ, มีชัย เรามานะชัย ผู้เรียบเรียงเพิ่มเติม : พูลพร แสงบางปลา, ศิริลักษณ์ ด่านวานิชกุล

รวมคำศัพท์เทคนิคกว่า 2,800 คำ ค้นหาได้จากทั้ง 3 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ คำศัพท์ส่วนใหญ่เน้นหมวดเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า โลหะและวัสดุ

*เวอร์ชั่นออนไลน์ไม่มีโฟเนติกส์*