พจนานุกรมคันจิ ฉบับพกพา

6 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
169 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
159 บาท

12 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
219 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
209 บาท
ผู้เรียบเรียง : ปราณี จงสุจริตธรรม

รวบรวมอักษรคันจิที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน (常用漢字) กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น จำนวน 1,945 ตัว พร้อมคำประสมที่อ่านแบบจีน (音読み) และแบบญี่ปุ่น (訓読み) ตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยาก รวมทั้งคำแปลภาษาไทยกว่า 29,000 คำ

พิเศษ ! เวอร์ชั่นออนไลน์เพิ่มจำนวนคันจิอีก 196 ตัว