อักษรฮิรางานะ

มารู้จักอักษรญี่ปุ่นกัน !

เรียน "อักษรฮิรางานะ" ทั้ง 46 ตัวง่าย ๆ พร้อมคำอธิบาย วิธีเขียน เสียงประกอบ และแบบฝึกทบทวน