คะตะคะนะ สู้ สู้ !

เรียนรู้อักษรญี่ปุ่น "คาตากานะ" ควรใช้คู่กับหนังสือ ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เพื่อการศึกษาอักษรญี่ปุ่นที่ครบถ้วน

จำนวน
71 tracks
ราคาเล่ม
99 บาท
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ผู้เขียน
อาภาพร เนาสราญ, โยโกะ อาเบะ, ประภา แสงทองสุข
ผู้แปล
-
สั่งซื้อหนังสือ
tpabook.com