Privacy Policy | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมทางเว็บไซต์ tpadigihub.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เราตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและยึดมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรากระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคล

การที่คุณเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในหน้านี้

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้างและทำไมเราต้องเก็บ

คุกกี้

คุกกี้ (cookies) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ช่วยจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งาน แต่จะไม่ระบุตัวบุคคล คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของคุณ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ “จดจำ” คุณและวิธีการใช้งานเว็บไซต์แต่ละครั้งที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมหรือใช้บริการ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าเดิม ทั้งนี้ การวิเคราะห์อาจทำโดยผู้อื่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของเว็บไซต์ เช่น Google Analytics เป็นต้น

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 1. อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์
 2. ประเภทของ Browser ตลอดจนโครงสร้าง และระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 3. วันที่และเวลาที่เข้าสู่เว็บไซต์
 4. ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงคุณมาสู่เว็บไซต์ของเรา
 5. หน้าเว็บที่คุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ และพาคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา
 6. เนื้อหาบนหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมหรือใช้บริการ และระยะเวลาที่ใช้เยี่ยมชม

หากคุณไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบน internet browser ได้

ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งในเว็บไซต์ และจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่กลับมาใช้บริการอีก จึงมีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมไว้ดังนี้

กรณีที่ใช้บริการส่วนที่ไม่เสียเงิน เช่น Streaming

 1. ชื่อผู้ใช้ (username)
 2. อีเมล (email)

กรณีใช้บริการส่วนที่ต้องชำระค่า Subscription หรือซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เช่น พจนานุกรมออนไลน์

 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. อีเมล (email)
 3. เบอร์โทรศัพท์
 4. ที่อยู่จัดส่ง (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราได้รับจากการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดยตรงจากคุณเท่านั้น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับทั้งจากคุกกี้และจากการสมัครสมาชิกหรือซื้อบริการที่เสียเงินเฉพาะส่วนที่จำเป็น ในการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนการตลาดและส่งเสริมการขาย การแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ เท่านั้น และเราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปจำหน่ายหาผลประโยชน์หรือเผยแพร่แก่บุคคลนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันคนแอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

หากคุณได้สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของเรา เรามีการเก็บข้อมูลตามที่ชี้แจงไว้ข้างต้น เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้แบบไม่มีกำหนดระยะเวลา คุณสามารถดู แก้ไข หรือลบข้อมูลเหล่านั้นเมื่อใดก็ได้ (ยกเว้นการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ไม่สามารถกระทำได้) รวมถึงผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถมองเห็นและแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น รวมถึงหากต้องการให้เรากำจัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีมีอยู่ในเว็บไซต์ทิ้ง สามารถติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมลได้ที่หน้า ติดต่อเรา