Showing 1 - 15 of 68 results

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุงเนื้อหาจาก มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น

119 บาท

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุงเนื้อหาจาก มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น

119 บาท

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 [2nd Edition]

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุงเนื้อหาจาก มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น

119 บาท

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 4 [2nd Edition]

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุงเนื้อหาจาก มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น

119 บาท

แบบฝึกหัดการฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

รวมแบบฝึกการฟังสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เหมาะกับผู้ที่ใช้ตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 และผู้เรียนชั้นต้นที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง

Free

แบบฝึกหัดการฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

รวมแบบฝึกการฟังสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เหมาะกับผู้ที่ใช้ตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 และผู้เรียนชั้นต้นที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง

Free

56 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับกลาง

แนะนำไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 56 สำนวน และคำศัพท์ใหม่กว่า 900 คำ พร้อมแบบฝึกหัดประยุกต์หลากหลายรูปแบบ

Free

55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

รวม 55 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับกลางตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ไวยากรณ์ระดับกลางที่เข้มข้นขึ้น

Free

1,000 ศัพท์ JLPT N5

รวมคำศัพท์กว่า 1,000 คำ และประโยคตัวอย่าง เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้น และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5

Free

1,500 ศัพท์ JLPT N4

รวมคำศัพท์กว่า 1,500 คำ และประโยคตัวอย่าง เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้น และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4

Free

2,000 ศัพท์ JLPT N3

รวมคำศัพท์กว่า 2,000 คำ และประโยคตัวอย่าง เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับกลาง และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3

Free

2,500 ศัพท์ JLPT N2

รวมคำศัพท์กว่า 2,500 คำ และประโยคตัวอย่าง เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับกลางตอนปลาย และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2

Free

3,000 ศัพท์ JLPT N1

รวมคำศัพท์กว่า 3,000 คำ และประโยคตัวอย่าง เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับสูง และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1

Free

เตรียมสอบวัดระดับ N5 รวมทักษะ

พิชิตการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 ใน 6 สัปดาห์ ฝึกฝนทุกทักษะสำหรับการสอบ N5 ในเล่มเดียว

Free

เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์・การอ่าน・การฟัง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น หรือเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ส่วนไวยากรณ์ การอ่าน และการฟัง

Free