Showing 46 - 60 of 81 results

คะตะคะนะ สู้ สู้ !

เรียนรู้อักษรญี่ปุ่น "คาตากานะ" ควรใช้คู่กับหนังสือ ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เพื่อการศึกษาอักษรญี่ปุ่นที่ครบถ้วน

Free

ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก

Free

ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก

Free

สนุกคัดอักษรคานะ

เหมาะกับผู้ต้องการเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยเริ่มจากการเรียนรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (ฮิรางานะและคาตากานะ)

Free

ไดจิ 1 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เน้นเรื่องการพูดและการฟัง เหมาะกับผู้เรียนชั้นต้นที่เน้นการสนทนาเป็นหลัก

Free

ไดจิ 2 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เน้นเรื่องการพูดและการฟัง เหมาะกับผู้เรียนชั้นต้นที่เน้นการสนทนาเป็นหลัก

Free

ไดจิ 3 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เน้นเรื่องการพูดและการฟัง เหมาะกับผู้เรียนชั้นต้นที่เน้นการสนทนาเป็นหลัก

Free

ไดจิ 4 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ไดจิ 4 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

Free

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การฟัง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 และผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการฟัง

Free

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 คำศัพท์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ชั้นต้น

Free

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การฟัง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 และผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการฟัง

Free

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 คำศัพท์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ชั้นต้น

Free

พูดญี่ปุ่น ง่าย & สนุก

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยอักษรโรมัน ไม่ต้องมีความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่นมาก่อนก็สามารถใช้ได้ ควรใช้ควบคู่กับหนังสือ ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ง่าย & สนุก เพื่อการเรียนรู้ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

Free

ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ง่าย & สนุก

คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับต้นด้วยสำนวนบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ควรใช้ควบคู่กับหนังสือ พูดญี่ปุ่น ง่าย & สนุก เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Free

500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 1

เล่มแรกในซีรีส์ 500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน รวมคันจิ 250 ตัวที่พบบ่อย เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้นที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการจำและฝึกฝนการใช้คันจิจนสามารถใช้ได้จริง

Free