ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

ปทานุกรมฉบับปรับปรุงล่าสุด รวมคำศัพท์เทคนิคกว่า 2,800 คำ โดยเฉพาะหมวดเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า โลหะและวัสดุ สามารถค้นหาได้ถึง 3 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

พจนานุกรมคันจิ ฉบับพกพา

รวบรวมอักษรคันจิที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน (常用漢字) ที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น จำนวน 1,945 ตัว และคำประสมที่อ่านแบบจีน (音読み) และแบบญี่ปุ่น (訓読み) ที่ใช้นิยมใช้ในทุกวงการ ทั้งระดับง่ายไปจนถึงยาก พร้อมคำแปลภาษาไทยกว่า 29,000 คำ
พิเศษ ! เวอร์ชั่นออนไลน์เพิ่มจำนวนคันจิอีก 196 ตัวที่ไม่มีในเล่ม

พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น

รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวกว่า 14,000 คำแบ่งเป็นหมวด หน่วยงาน ชื่อยุคสมัย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทิศและภาค สถานที่ ใช้ค้นหาได้ทั้งคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของประเทศไทย