ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

6 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
109 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
99 บาท

12 เดือน

ONE | ซื้อเล่มเดียว
149 บาท
ONE+ | ซื้อร่วมกับเล่มอื่น
139 บาท
ปทานุกรมฉบับปรับปรุงล่าสุด รวมคำศัพท์เทคนิคกว่า 2,800 คำ โดยเฉพาะหมวดเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า โลหะและวัสดุ สามารถค้นหาได้ถึง 3 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ